Previous
Next

Welkom bij: Vrijeschool De Zeeridder

Van harte welkom op de website van Vrijeschool De Zeeridder in Bergen op Zoom.

De vrijeschool is een feit!

De minister heeft toestemming gegeven. Dit betekent dat per 1 augustus 2020 de vrijeschool in Bergen op Zoom officieel bestaat. Met ingang van de eerste schooldag op maandag 24 augustus starten we met een kleutergroep en met klassen 1 tot en met 4. (Dus groep 1 tot en met 6.)

Inschrijving voor al die groepen is nu mogelijk. Een eerder voornemen tot inschrijven kan omgezet worden tot een definitieve inschrijving. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of bellen.

Naast bekwame vrijeschoolleerkrachten heeft de school vanaf het begin ook een eigen directeur en intern begeleider. Het nieuwe team gaat bouwen aan krachtig en onderscheidend onderwijs waarbij ieder kind zich in balans kan ontwikkelen. Hoofd, hart en handen zijn de basis. Met groei van het aantal leerlingen wordt ook het team verder uitgebreid.

Veel ouders willen graag weten waar de school wordt gevestigd. Ook wij willen dit zo snel mogelijk bekend maken. We zijn daarvoor afhankelijk van de gemeente Bergen op Zoom. Op dit moment wordt hierover intensief overleg gevoerd. Zodra de locatie bekend is, wordt dit via deze website en social mediakanalen gecommuniceerd.

Deze school zal de eerste vrijeschool in de regio Bergen op Zoom zijn en daarmee een verrijking voor het onderwijslandschap van deze regio. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden, dat de eerste vrijeschool haar deuren opende in Duitsland. Sindsdien heeft deze onderwijsvorm zich zowel in binnen als buitenland, bewezen. In Nederland kiest een groeiend aantal ouders momenteel voor dit type onderwijs. De vrijeschool sluit goed aan op de behoefte van ouders om hun kinderen zich als individu op alle gebieden te laten ontwikkelen. Alle kinderen van Bergen op Zoom en omstreken zijn welkom.

Leren met hoofd, hart en handen

Op de vrijeschool leren kinderen met hoofd, hart en handen. Dat wil zeggen dat zij zich ontwikkelen door te denken, voelen en willen. Om helemaal zichzelf te worden, heeft het kind niet alleen kennis nodig (denken), maar ook een warm gevoelsleven (voelen) en een sterk lichaam (willen). In alle lessen wordt er voor gezorgd dat er altijd een balans is tussen deze drie behoeften. 

Vraag en antwoord

Binnen het vrijeschoolonderwijs is de ontwikkeling van het kind de leidraad. Kinderen doorlopen verschillende fases in hun jonge leven. Daar worden het onderwijs en de lesstof op afgestemd. Zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kan ik mijn kind(eren) al inschrijven?

We kunnen geen inschrijfformulier op de website plaatsen. Wel kunt u via de link onderaan deze tekst een voornemen tot inschrijven kenbaar maken. Daarbij is het van belang dat u dit zo volledig mogelijk invult.

Neem contact met ons op

06 - 45 57 45 32
Coehoornstraat 28
Bergen op Zoom