Kalender

Home » Kalender

Schooljaarkalender 2019-2020

Op dit moment worden in deze kalender slechts bijzondere momenten weergeven. Gedurende de komende maanden wordt de schooljaarkalender 2019-2020 verder opgezet en gevuld.

Oktober 2019

Medio oktober verschijnt er een informatiekrant over vrijeschooloonderwijs Bergen op Zoom. Deze krant wordt huis aan huis verspreid. Het betreft alle kernen in de gemeente Bergen op Zoom, kernen in de gemeente Steenbergen en alle kernen in de gemeente Woensdrecht.

November 2019

Begin november 2019 start er een instroomgroep 4 en 5 jarige leerlingen in een lokaal op basisschool De Krabbenkooi in Bergen op Zoom. Om te kunnen starten zijn 15 inschrijving nodig per november met zicht op verdere instroom van leerlingen na november. De groep heeft een eigen klaslokaal waarin specifiek vrijeschoolonderwijs gegeven wordt. De kleutergroep is in een andere gebouw gevestigd dan de reguliere groepen 1 en 2 van basisschool De Krabbenkooi. Zie voor inschrijving de informatie elders op deze website.

Augustus 2020

Met ingang van maandag 24 augustus 2020 is de vrijeschool Bergen op Zoom een feit. We starten dan op een nog te bepalen locatie in de stad Bergen op Zoom. Zodra er informatie bekend is over de toekomstige locatie wordt dit op de website en via social media bekend gemaakt.